ślusarz
14 kw.

Kto może zostać ślusarzem?

Ślusarz zajmuje się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metali. Z jednej strony buduje proste konstrukcje, mechanizmy, narzędzia i ich części, a z drugiej zajmuje się ich konserwacją i naprawą. Jest to zawód wymagający perfekcyjnego opanowania specjalistycznych umiejętności, dlatego nie każdy jest w stanie zdobyć uprawnienia w tej dziedzinie.

Predyspozycje techniczne obejmują żywe zainteresowanie kwestiami techniczno-inżynieryjnymi oraz wyraźne uzdolnienia w tym kierunku. Umiejętności manualne to czynnik niezbędny, podobnie jak zainteresowania o charakterze artystycznym. Ślusarz powinien ponad to charakteryzować się zdolnościami personalnymi: starannością, dokładnością i sumiennością. Musi posiadać wysoce rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność koncentracji uwagi.

Osoba, pracująca na tym stanowisku, musi cechować się samodzielnością, niezależnością i odpowiedzialnością. Nie powinny być jej obce takie cechy, jak wytrwałość, cierpliwość, pracowitość, odporność psycho-fizyczna i oczywiście brak nałogów, które to podczas kontaktu z narzędziami i maszynami mogą stanowić źródło poważnych niebezpieczeństw. Ślusarz musi mieć dobrą ogólną sprawność fizyczną, a także prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową.

Przeciwwskazania do podjęcia tego zawodu wiążą się z kwestiami zdrowotnymi. Zaliczymy do nich zaburzenia równowagi, zaburzenia psychiczne, wady wzroku, brak widzenia obuocznego, wady narządu słuchu, ograniczenie sprawności kończyn górnych oraz skóra ze skłonnościami do uczuleń.

Tagi: , , , , ,

Komantarze (Brak )

Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Praca ślusarza © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.