Technik ds. testów

Technik ds. testów
Miejsce pracy: Gliwice

 

Główne obowiązki:
 • Przeprowadzanie testów zestawów bateryjnych zgodnie z normą UN38.3, testów jakościowych lub innych wymaganych przez klientów;
 • Dokumentowanie testów oraz przygotowanie raportów z przeprowadzanych pomiarów;
 • Nadzór nad przebiegiem pomiarów oraz testów zgodnie z wytycznymi specyfikacji produktu i procedurami wewnętrznymi;
 • Instalowanie, obsługa i bieżąca konserwacja stanowisk testujących , reagowanie na awarie;
 • Tworzenie i ulepszanie metod, technologii oraz dokumentacji związanej z procesami testowymi;
 • Wsparcie podczas budowania „know-how", udział w benchmarkingu wyrobów gotowych.
Czy jesteś idealnym kandydatem/ kandydatką?
 • Wykształcenie min. średnie techniczne ( mechanika, elektronika, informatyka lub pokrewne);
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku technicznym;
 • Znajomość zagadnień dotyczących mechaniki i elektrotechniki;
 • Znajomość normy UN38.3;
 • Dobra znajomość systemów pomiarowych i umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych;
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
 • Chęć uczenia się i rozwoju;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności analityczne:
 • Umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
 • Znajomość norm dotyczących baterii np.IEC62133, UL1642;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w wewnętrznych strukturach naszej firmy;
 • Ciekawą prace w szybko rozwijającej się międzynarodowej firmie;
 • Możliwość udziału w ciekawych projektach wraz z doświadczonymi specjalistami;
 • Zewnętrzne i wewnętrzne programy szkoleniowe;
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę sportową i ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych w przypadku, gdy Państwa dokumenty aplikacyjne mogą zostać wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”
Obowiązek informacyjny:
„Zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy że: Administratorem Danych jest Johnson Matthey Battery Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Alberta Einsteina 36). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@matthey.com . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Spółkę, w tym realizacji praw osób wynikających z RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych. Dane wymagane Kodeksem pracy są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres roku jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, na podstawie kontaktu kandydata przez kontakt pod adresem rekrutacja@matthey.com. Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych i obsługi zatrudnienia. W razie obrony przed roszczeniami, Państwa dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).”

Podobne oferty

Praca ślusarza © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.