Jak wygląda kształcenie w zawodzie ślusarza?

zawód ślusarzaProfesja ślusarza zakłada obróbkę metali na zimno – ręczną bądź za pomocą elektronarzędzi. Dawniej zaliczano go do zawodów rzemieślniczych, cieszących się dużą popularnością. Obecnie grono zwolenników ślusarstwa systematycznie zawęża się, a szkoda, gdyż obecnie panujące na rynku pracy tendencje wskazują, że zapotrzebowanie na fachowców wśród pracodawców stale wzrasta.

Osoby, zdecydowane na podjęcie pracy w zawodzie ślusarza, mają do wyboru kilka ścieżek kształcenia. Najpopularniejszymi wciąż pozostają Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Zakłady Doskonalenia Zawodowego oraz Szkoły Branżowe. Pozwalają one poznać techniki pracy, obejmujące praktyczną naukę wytwarzania różnych elementów metalowych maszyn, urządzeń czy narzędzi. Uczą także, jak je naprawiać oraz w jaki sposób prawidłowo konserwować.

Zdobycie takich umiejętności pozwala znaleźć pracę w wielu różnorodnych przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej, ale nie tylko! Ślusarz może również pracować w zakładach przemysłu metalowego albo prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, związaną np. z naprawami sprzętów domowych.

Znalezienie pracy nie powinno zatem nastręczać trudności, pod warunkiem że kształcenie zostanie zakończone zdobyciem tytułu zawodowego – a zatem zdaniem egzaminów zawodowych. Tytuł taki jest równoznaczny z tytułem technika ślusarza, który uzyskujemy po skończeniu czteroletniego technikum. Dostępne są również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, zakończone zdobyciem świadectwa kwalifikacji lub międzynarodowego dyplomu. Nauka w ramach kursu trwa półtora roku i zgodna jest w wytycznymi MEN, a zajęcia dobywają się zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym.

Specjalizacje w zawodzie ślusarza

specjalizacje w zawodzie ślusarzaŚlusarz zajmuje się ręczną bądź mechaniczną obróbką metali. Wlicza się w to zarówno samodzielne tworzenie prostych konstrukcji i elementów, jak również prace konserwacyjno-naprawcze. Obowiązki zawodowe ślusarza (i tym samym wykorzystywane techniki i narzędzia) różnią od siebie znacznie w zależności od rodzaju działalności, w której się specjalizuje.

Pomimo tego, że kwalifikacyjny egzamin zawodowy nadaje ogólne uprawnienia w zakresie wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, to jednak późniejsze doświadczenie weryfikuje poziom kompetencji z danej dziedzinie.

I tak wyróżnić możemy ślusarzy konstrukcji stalowych, których zadaniem jest wykonanie trwałej konstrukcji, zazwyczaj dużych rozmiarów. W ich profesji niezbędna jest praktyczna znajomość technik spawalniczych, zarówno gazowych, jak i elektrycznych. Ślusarze urządzeń komunalnych konserwują, a jeśli zachodzi taka potrzeba naprawiają, drobne instalacje takie, jak zamki i zawiasy oraz instalacje kanalizacyjne, wentylacyjne czy grzewcze.

Obok nich występują także ślusarze sprzętów domowych, naprawiający pralki, wentylatory, roboty kuchenne czy odkurzacze. Ich celem jest zapewnienie sprawności technicznej wymienionych sprzętów.

Istnieją także ślusarze samochodowi, dbający o proste mechanizmy w nadwoziach oraz ślusarze wyrobów artystycznych. Ostatni z nich zajmują się produkcją takich przedmiotów, jak żyrandole, kandelabry, świeczniki czy okucia. Jak widać, praca ślusarza gwarantuje różnorodne możliwości rozwoju.

Czym się zajmuje ślusarz?

Ślusarz jest zawodem, posiadającym status rzemieślniczy, a wiąże się to z jego długą historią. Jest to bowiem najstarszy zawód, związany z obróbką metalu. Współcześnie specyfika jego pracy, przez wzgląd na postępujący progres technologiczny, uległa zmianie, wciąż jest jednak szeroko poszukiwanym przez pracodawców specjalistą zawodowym.czym się zajmuje ślusarz

Ślusarz zajmuje się z jednej strony wytwarzaniem prostych konstrukcji metalowych, ale również naprawą i konserwacją już istniejących. Wykorzystuje do tego zarówno obróbkę ręczną, jak i ręczno-mechaniczną lub maszynową. Posługuje się takimi technikami, jak toczenie, frezowanie, szlifowanie i wykorzystuje narzędzia służące do spawania, lutowania czy nitowania. Monitoruje stan techniczny urządzeń, konserwuje sprzęt i czuwa nad jakością wykonywanych elementów. Mogą one znajdować zastosowanie zarówno w urządzeniach technologicznych, jak i narzędziach czy wyrobach galanteryjnych. Bez względu jednak na zakres obowiązków, niezbędnymi narzędziami pracy ślusarza pozostają stół, imadło, wiertarka i piec.

Rodzaj wykonywanej pracy wpływa na wysokość zarobków. Pensje ślusarzy wahają się od około 1.800 do 3.300 złotych brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć mieszkańcy Śląska. Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych, na budowach, w serwisach naprawy, warsztatach samochodowych, pracowniach artystycznych, firmach instalacyjnych  i wielu innych miejscach, łącznie z własną działalnością gospodarczą.

Działania profilaktyczne w pracy ślusarza

Działania profilaktyczne mają za zadanie ograniczenie zagrożenia związanego z wykonywaną przez ślusarza pracą. Centralny Instytut Ochrony Pracy określił ich zakres, czyli to co powinien przedsięwziąć pracodawca, by zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo w takcie wykonywania prac ślusarskich.

W ramach środków ochrony indywidualnej ślusarza pracodawca zapewnia rękawice ochronne, które profilaktyka w zawodzie ślusarza
zmniejszają ryzyko urazu rąk ostrymi metalami czy opiłkami powstałymi w czasie obróbki. Do obowiązkowego wyposażenia należą także okulary ochronne, które eliminują możliwość zaprószenia oczu wiórami metalu. Pracodawca zapewnia pracownikowi bezpieczne stanowisko pracy: znajduje się ono na równej powierzchni, bez progów i śliskich nawierzchni. Urządzenia wykorzystywane w pracy podlegają stałemu dozorowi technicznemu oraz są odpowiednio oznakowane. Ślusarz powinien wykonywać swoją pracę w pomieszczeniu o wysokości 3,3m, które posiada dobre oświetlenie. Oświetlenie stanowiska pracy powinno być w miarę możliwości naturalne, uzupełnione światłem sztucznym, które znajduje się nad miejscem obróbki metalu. Temperatura w miejscu pracy ślusarza nie może być niższa niż 14ºC. Miejsce pracy i wykorzystywane maszyny powinny posiadać stosowne osłony, których demontaż jest bezwzględnie zakazany.

Zagrożenia w pracy ślusarza

Slusarz zagrożenia w pracyŚlusarz to pracownik, który zajmuje się obróbką metalu. Swoją pracę wykonuje ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi. Ślusarz wykonuje operacje ślusarskie takie jak: rasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Maszynami najczęściej wykorzystywanymi przez ślusarza są: frezarki, wiertarki, strugarki czy lutownice. Praca ślusarza wymaga dużej precyzji i ostrożności.

Największym niebezpieczeństwem czyhającym na ślusarza w jego pracy jest pochwycenie przez obracające elementy wykorzystywanych maszyn. W efekcie tego typu zdarzeń dochodzi do zgnieceń, złamań dłoni lub rąk. Rzadkimi przypadkami są poważniejsze urazy ślusarzy. Kolejnym zagrożeniem związanym z wykonywanym zawodem jest zaprószenie oczu wiórami metali. Natychmiastowa pierwsza pomoc wystarczy, by ślusarz wyszedł bez szwanku. Nie wolno jednak bagatelizować zdarzenia, gdyż bez pomocy medycznej zaprószone wiórki mogą doprowadzić do pogorszenia lub utraty wzroku.

Najpowszechniejszymi urazami do jakich dochodzi w takcie wykonywania operacji ślusarskich są skaleczenia. Ich przyczyną moją stać się ostre krawędzie narzędzi czy przedmiotów, obracające się elementy czy odpryski materiału powstające w czasie obróbki.

Ślusarz – zawód o wielu twarzach

Ślusarz to zawód kojarzony głównie z sytuacjami awaryjnymi. To dzięki ślusarskim umiejętnościom, gapowicze odzyskują dostęp do zatrzaśniętych mieszkań lub samochodów. Praca ślusarza jest jednak dużo bardziej rozbudowa. Ślusarz zajmuje się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu, która w zależności od specjalizacji posiada określony charakter.

Ślusarz konstrukcji stalowych zajmuje się budową i wykonaniem trwałych i solidnych zawód ślusarzkonstrukcji.W swojej pracy zajmuje się cięciem i kształtowaniem prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łaczaniu ich w zaplanowane konstrukcje za pomocą nitownicy, spawarki elektrycznej lub gazowej.

Ślusarz wyrobów artystycznych pracuje na metalowych wyrobach artystycznych. Zajmuje się ich wytwarzaniem, naprawą i rekonstrukcją. Są to m.in. świeczniki, kandelabry czy artystyczne okucia mebli.

Do zadań ślusarza urządzeń komunalnych i sprzętu domowego należy konserwacja i utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności technicznej. Dotyczy to maszyn do szycia, wentylatorów, pralek, odkurzaczy i robotów kuchennych. W konserwacji urządzeń komunalnych, praca ślusarska ma zastosowanie do prostych elementów (zawiasów, zamków, zasuw) instalacji wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych.

Praca ślusarza – awaryjne otwieranie mieszkań

Jest wiele sytuacji, w których praca ślusarza jest nieoceniona. Jedną z podstawowych akcji przeprowadzanych przez ślusarza jest awaryjne otwieranie drzwi, w tym także awaryjne otwieranie mieszkań. Na rynku dostępnych jest wiele profesjonalnych usług ślusarskich. Pogotowia zamkowe tylko czekają na sygnał o wystąpieniu sytuacji awaryjnej.

Profesjonalni i wykwalifikowani ślusarze codziennie pomagają tysiącom osób w sytuacjach kryzysowych: otwierają zatrzaśnięte mieszkania, umożliwiają dostęp do zamkniętych pomieszczeń.   Z usług ślusarskich korzystają nie tylko klienci indywidualni, którzy zagubili klucze czy zamknęli je w mieszkaniu. Po pomoc do pogotowia zamkowego zwracają się także instytucje: urzędy państwowe, biura, firmy czy organy ścigania np. policja. Policji ślusarze pomagają w wejściu do zamkniętych pomieszczeń.

W dużych miastach bez problemu znajdziemy pogotowia zamkowe, których ślusarze czekają na wezwania całą dobę. Każdorazowe wezwanie rozpatrywane jest indywidualnie, tak by optymalnie dobrać metodę otwarcia drzwi. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych, profesjonalnych narzędzi możliwe jest bezinwazyjne awaryjne otwarcie drzwi oraz wymiana i montaż nowych zamków.

Ślusarz w Anglii

Wyjazd do Wielkiej Brytanii do pracy nie jest równoznaczny z pracą na zmywaku. Na brytyjskim rynku pracy nie brak osób bez kwalifikacji, jednak za mało jest fachowców: ślusarzy, budowlańców i rzemieślników. Przedstawiciele tych zawodów mogą cieszyć się świetnymi propozycjami zatrudnienia wraz z dobrymi warunkami finansowymi.

b76W swoim zawodzie nie trzeba być mistrzem nad mistrzami, bo go dobrze wykonywać. Wystarczy, że w ślusarstwie będziemy czuć się swobodnie i wiedzieć co robimy. W Polsce ślusarz zarobić może od 1800 do 3200 zł na rękę – w Anglii kilka razy więcej, co sprawia, że wielu specjalistów emigruje z naszego kraju i wcale nie chce wracać. Do pracy w zawodzie ślusarza potrzebna jest znajomość angielskiego. Nie jakaś wybitna, ale taka, by umieć się porozumieć w najprostszych sprawach.

Choć ślusarstwo to szeroka gałąź rzemiosła, obejmująca zarówno ślusarstwo urządzeń komunalnych, jak i samochodowe, sprzętu domowego, konstrukcji stalowych itp., to w Anglii praca dla ślusarza polega głównie na obróbce metali na budowie. Do zadań wykonywanych przez ślusarza należy między innymi szlifowanie elementów stalowych oraz przygotowanie do spawania.

Poranne zdarzenie

Wczoraj rano przydarzyła mi się bardzo niespodziewana sytuacja, która na dobre popsuła mi humor na cały dzień. Czy komuś z Was ułamał się kiedyś kluczyk w zamku w drzwiach Waszego samochodu? Nie? No właśnie! Tylko mnie mogło coś takiego spotkać, bo jak się ma pecha, to się go ma na całego.

Wczorajszy dzień rozpoczął całkiem zwyczajnie. Wstałem nawet wypoczęty, jak na imprezowy charakter minionego weekendu. Cieszyłem się, że tym razem obyło się bez bólu głowy, szybko uszykowałem się do pracy i wyszedłem z domu. Zdążyłem sobie nawet zrobić kanapki, co nie zdarza mi się zbyt często. Dzień zapowiadał się dobrze, jak widać – zbyt dobrze.

a12Przy samochodzie wprawnym ruchem ręki (w końcu robię to od ponad pięciu lat, 5 dni w tygodniu) umieściłem kluczyk od auta w zamku i przekręciłem. Gdy usłyszałem dziwny trzask, a kluczyk okręcił się w zamku z nienaturalnym szarpnięciem nie od razu zrozumiałem co się stało. Chwilę zajęło mi zrozumienie, że właśnie ukręciłem w zamku klucz i nie dojadę do pracy na czas. Tak się zdenerwowałem, że ze złości skopałem opony mojej wysłużonej astry. Sąsiedzi pewnie mieli ubaw. Dopiero gdy trochę ochłonąłem, zadzwoniłem do pracy, by wziąć urlop na żądanie i od razu skontaktowałem się ze znajomym ślusarzem, który miał mi pomóc dostać się do auta. Na szczęście moja stara astra nie posiada alarmu ani centralnego zamka, więc dostanie się do środka auta nie zajęło wiele czasu. Gdyby nie mój znajomy ślusarz, na pewno wszystko potrwałoby o wiele dłużej i byłoby o wiele kosztowniejsze. Szkoda tylko, że humor zepsuł mi się na cały dzień.

Często się przegrywa

Czy macie jakiś pomysł jak poradzić sobie z wielkim żalem małego dziecka i wytłumaczeniem mu, że nie zawsze w życiu jest się zwycięzcą? Wydaje mi się, że popełniłem błąd ucząc syna, że jest wielkim wygranym. Zawsze, gdy graliśmy w karty, w warcaby lub koszykówkę, świadomie dawałem mu wygrać tylko po to, by go ucieszyć. Teraz stwierdzam, że to nie była taka dobra taktyka.

z76Co ja, prosty ślusarz Przemyśl mogę powiedzieć 10-letniemu synowi, który właśnie przegrał w konkursie sportowym organizowanym przez swoją szkołę? Marcel jest bardzo dobrym biegaczem, który był przekonany o zwycięstwie w zawodach. Jako dobry ojciec tylko utwierdzałem go w przekonaniu, że na pewno wygra, chociaż wiedziałem, że może być różnie. Nie chciałem martwić swojego syna i podkopywać jego poczucia własnej wartości, ale chyba zrobiłem źle.

Marcel przegrał w ostatnich chwili z drugim najlepszym biegaczem w szkole. Porażka bardzo go przybiła. Jeszcze na boisku rozpłakał się z rozpaczy, wyszło z niego małe, niezadowolone dziecko. Syn nie może pogodzić się z przegraną, a ja nie wiem jak mu mogę pomóc. Widzę, że jest zły na cały świat – na siebie, na mnie, na kolegę, na szkołę. Żałuję, że nie wytłumaczyłem mu, że przegrane się zdarzają i to o wiele częściej niż wygrane. Przez moją głupotę mój syn cierpi, a ja nie wiem jak mu pomóc. Od czterech dni chodzi osowiały i do nikogo się nie odzywa. Podobno dzieciaki w szkole śmieją się, że się popłakał na finiszu.