Zagrożenia w pracy ślusarza

Zagrożenia na stanowisku pracy ślusarza zależą głównie od rodzaju prac wykonywanych na danym stanowisku, od stosowanych narzędzi, urządzeń i maszyn oraz wykorzystywanej technologii procesu. Ślusarze podczas wykonywania swoich obowiązków używają wielu narzędzi i urządzeń, z którymi wiążą się potencjalne zagrożenia wypadkowe, ślusarz Kielce.

Ze względu na sposób wykonywania prace ślusarskie podzielić możemy na:

 • ręczne prace ślusarskie – wykonywane za pomocą rąk i nienapędzanych mechanicznie narzędzi (piłek, pilników, młotków itd.)
 • zmechanizowane prace ślusarskie – wykonywane napędzanymi mechanicznie narzędziami: trzymanymi w rękach lub stacjonarnymi.

2Podstawowe czynniki niebezpieczne w zawodzie ślusarza to czynniki fizyczne (mechaniczne i hałas) oraz chemiczne. Do podstawowych zagrożeń występujących na stanowisku pracy ślusarza zaliczyć można:

 • skaleczenia o ostre krawędzie narzędzi czy przedmiotów,
 • skaleczenia narzędziami w czasie obrabiania przedmiotów,
 • skaleczenia przez odpryski materiału powstające w czasie obróbki,
 • zaprószenia oczu przy szlifowaniu i czyszczeniu powierzchni przedmiotów,
 • wdychanie pyłów,
 • zatrucia rozpuszczalnikami i innymi substancjami toksycznymi,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • urazy związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów,
 • zagrożenia związane z nadmiernym hałasem.

Komantarze (Brak )

Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Praca ślusarza © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.